idrottsföreningar Sverige

Idrottsföreningar

I Sverige finns runt 19 000 idrottsföreningar i 73 specialidrottsförbund (SF). Det finns allt från stora sporter som fotboll eller tennis till mindre som draghundsport och bowling. 

Idrottsföreningar i Sverige

Idrottsföreningar kan även kallas för idrottsklub, idrottssällskap eller sportklubb och är en förening som bildats för att utöva och ofta tävla i en idrottsform eller flera olika idrotter. 

En idrottsförening är en ideell förening och alla kan starta en ny idrottsförening om man önskar men man behöver ansöka för att få vara med i ett specialidrottsförbund (SF). 

Idrottsföreningar kan vara organiserade olika sätt:

  • Sektionsindelning – I de fall där sportklubben har fler än en sport delas de vanligen in i olika sektioner. Ibland har man också skilda sektioner för till exempel herr-, dam-, ungdoms- och/eller handikappidrott.
  • Självständiga föreningar – En annan variant är att man istället för sektioner har självständiga föreningar för varje sektion men som fortfarande använder samma märke och färger.  Dessa kallas för alliansföreningar, eftersom de olika självständiga föreningarna har en allians. 
  • Sidoverksamhet – Vissa klubbar bedriver också annan verksamhet vid sidan av den direkta idrottsverksamheten, exempelvis ett gymnasium för den sporten. 

Vilka sporter utöver våra ungdomar mest

I Sverige är fotboll störst sett till antalet utövare oavsett om man ser till ålder eller kön. Ser man däremot på de sporter som kommer under finns det vissa skillnader i vilka sporter som är populärast. Exempelvis kommer ridning och gymnastik högt upp på listan för tjejer men finns inte med i toppen hos killarna. 

Ju äldre barnen blir minskar deras deltagande i idrottsföreningar. I mellanstadiet är ca 60% av barnen medlemmar i en idrottsförening medan det i gymnasiet endast är 29%. En orsak att det är färre i gymnasiet kan vara att man här har möjligheten att börja gå själv på gym och då väljer en de som inte har ett stort sportintresse denna form av träning istället. Friskis och svettis är en idrottsförening så där kan vi se deltagande men inte på privata gym så vi kan tolka det som att när intresset för friskis och svettis ökar kan det betyda att även fler väljer privata gym. 

Vi vill också rikta ett extra stort tack till shirtstore.se & flyttfabriken.se som hjälper flera ungdomslag i Sverige. 

2

Mellanstadiet

Bland pojkarna är fotbollen klart störst här med 38% av alla pojkarna. Därefter kommer tennis (7%), basket (5%) och simning (5%).

Hos tjejerna är det inte lika stor andel som spelar fotboll men även här är den störst med 12% och därefter ridsport (9%), gymnastik (8%) och basket (7%).

1

Högstadiet

Även i högstadiet är fotbollen störst bland pojkarna men andelen har minskat till 21%, följt av innebandy (4%), basket (3%) och tennis (3%). 

Samma mönster ser vi hos tjejerna att andelen minskar men fotboll är störst med 8% följt av ridsport (5%), basket (4%) och friskis och svettis (3%). Vi kan här se att friskis o svettis kommer upp som i toppen vilket kan visa på att fler tjejer börjar välja att själva gå till gymmet då vi inte kan se resultatet för hur många som går på privata gym. 

3

Gymnasiet

Som vi tidigare nämnt minskar deltagandet i gymnasiet men fortsatt är fotboll den främsta sporten med 11% hos pojkarna följt av friskis & svettis, tennis, innebandy och korpen alla 2% vardera. 

Hos tjejerna är mönstret annorlunda och nu är inte fotboll längre i topp utan ridsport med 6% följt av friskis & svettis (5%), fotboll (4%), tennis (2%), basket (2%) och gymnastik (2%).