Regler och villkor

Initiativet organiseras av 30/30-fonden vilket representerar Henrik Lundqvists och Unibets samarbete vars ändamål är att uppmärksamma och belöna idrottsföreningar i Sverige.  Initiativet är inte på något sätt sponsrat av, främjat eller förknippat med något annat företag, bolag, förening, sport eller idrottsklubb.

Du som nominerar en idrottsförening måste vara över 18 år.

Bara idrottsföreningar etablerade och verksamma inom Sverige får nomineras.

De personer som arbetar med 30/30-fonden eller har koppling till fonden tillåts inte att delta i initiativet.

Samtliga vinnare utses av en jury ledd av Henrik Lundqvist. Juryns beslut kan inte överklagas.


Så utses vinnare

Efter att ansökningsperioden har stängt den 30 april går en jury bestående av Henrik Lundqvist som juryordförande och representanter från Unibet igenom samtliga bidrag. Detta arbete görs under maj månad. Därefter väljer juryn ut 30 föreningar som vinnare. Alla vinnarna kontaktas och får sedan 30 000 kr var som de kan använda för föreningsnyttiga ändamål.  


Personuppgiftsansvarig

Unibet är ett varumärke som tillhandahålls i Sverige av Spooniker Ltd, C-87460, med adress Level 6, The Centre, Tigne Point - Sliema, TPO 0001, Malta hädanefter kallad “oss” och “vi”, kommer såsom personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter enligt vad som anges nedan.

Spooniker Ltd är ett dotterbolag till Kindred Group plc som är noterad på börsen Nasdaq Stockholm.


Ändamål för behandling

Vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med din nominering till 30/30-fondens initiativ så som namn, telefonnummer och e-postadress. Detta för att kunna administrera juryarbetet och utse årets vinnare, och för att kunna kontakta dig angående din nominering.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte är att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot alla som deltar i urvalsprocessen.

De personuppgifter du lämnar till oss används inte i marknadsföringssyfte.

Dina personuppgifter kan komma att överföras och behandlas av Unibets kommunikationsbyrå, Cohn & Wolfe Stockholm AB, för ovanstående ändamål.


Lagringstid

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att raderas när årets initiativ är avslutat och vinnarna har utsetts. Inga personuppgifter kommer lagras längre än nödvändigt och maximalt 12 månader från det datum du skickade in nomineringen.

För mer information om dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter och eventuella klagomål, samt kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud, gå in på https://www.kindredgroup.com/privacy-notice/.